Wilem Groenewoud (1943) lessen gevolgd bij fijnschilder Henk Walters.

" In stille verwondering".

Met een verwijzing naar mijn vroegere werk en al jaren woonachtig in Salland bedacht ik als naam voor mijn website; “Sallandse meesterwerkjes”,
of het inderdaad meesterwerkjes zijn is ter beoordeling aan U!
Een van mijn eerste schilderijen was een kopie naar N. van Ostade, getiteld: "De violist" .Met dit schilderij nam ik in 1980 deel aan de Nationale kopieerwedstrijd te Bunnik (firma Nashua ).
Van de 140 deelnemers won dit schilderij de 3" prijs e.e. Na dit "succes" en lovende woorden van de bekende schilder Carel Willink heb ik later mijn eigen weg gezocht in de schilderkunst.
In eerste instantie richtte ik me op de stillevens omdat dit soort werken voor mij iets magisch uitstralen, een gevoel van iets weer te geven dat boven de werkelijkheid uitstijgt. Ze genieten nog steeds mijn voorkeur.
Later zocht ik naar wegen om middels mijn werken iets over te
brengen, schilderijen die als het ware een soort communicatiemiddel vormen tussen de schilder en de toeschouwer, schilderijen met een bepaalde zeggingskracht. Je brengt immers iets tot uitdrukking, je tracht iets door te geven, soms een boodschap, soms een geraakt zijn, een kijk in het verleden of een blik in een verre toekomst.


De werken ; "Vijf voor twaalf', "The elephant trousers", " “Why” (9-11-2001), “Drijfvuil” en  de werken uit de serie "Future men" zijn daar duidelijk voorbeelden van.


De laatste jaren bespeur ik bij mezelf steeds vaker een ontwakend oog voor al het moois om ons heen. Dingen die je in verwondering stil doen staan.
Wie herinnert zich niet de tijd dat we als kind liggend in het gras allerlei figuren zagen in de voorbijtrekkende wolken, of de fantasierijke figuren in de noesten van houten balken?
Met een dergelijke onbevangenheid de dingen om ons heen aanschouwen, met een dergelijk oog kijken naar de dingen om ons heen brengt mij in verwondering om al het moois dat er gelukkig nog te zien valt.
Schilderijen die ik vroeger nooit zou hebben gemaakt, reken ik nu tot mijn mooiste werken niet omdat ze zo kunstig gemaakt zijn (alhoewel ?) maar veeleer omdat ze zo bijzonder zijn in hun bestaanswijze, hun kleurenpracht, het fragiele of het unieke.
Ik wens u veel plezier met het bekijken van mijn website.

Om de schilderijen op ware grootte, uitstraling en kleur te kunnen bekijken kunt u het beste contact opnemen met mijn atelier te Heeten.
U bent van harte welkom. 0572381524   /   0610650892

Willem Groenewoud.